500,000đ

Social Media Marketing

Khóa học đào tạo cho bạn khả năng tự lên kế hoạch, xây dựng & phát triển các kênh social media phổ biến nhằm đạt hiệu quả truyền thông & kinh doanh, bao gồm Facebook, Instagram, Zalo, Linkedin và Youtube.

Xem thêm...

0% Hoàn Thành
0/8 Bước

500,000đ

Social Media Marketing

Khóa học đào tạo cho bạn khả năng tự lên kế hoạch, xây dựng & phát triển các kênh social media phổ biến nhằm đạt hiệu quả truyền thông & kinh doanh, bao gồm Facebook, Instagram, Zalo, Linkedin và Youtube.

Xem thêm...

0% Hoàn Thành
0/0 Bước

500,000đ

Social Media Marketing

431 người đăng kí

Xem thêm...

0% Hoàn Thành
0/0 Bước